Centrum Ortopedickej Protetiky

O nás

CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY spol. s r. o. je špecializované neštátne zdravotnícke zariadenie medicínsko - technického odboru ORTOPEDICKÁ PROTETIKA, ktorá poskytuje komplexnú liečebno - preventívnu starostlivosť, poradenskú službu a technickú pomoc pohybovo postihnutým občanom vrátane osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Na našej stránke Vám predstavíme základné druhy individuálne vyrábaných ortopedicko - protetických pomôcok. Všetky pomôcky sú plne hradené zdravotnými poisťovňami na základe predpísaného poukazu oprávneným odborným lekárom z odborov:

  • ortopedická protetika
  • ortopédia
  • chirurgia
  • úrazová chirurgia
  • rehabilitácia,

v zmysle platného Liečebného poriadku skupiny l 10001 l 10058. Táto skupina zahŕňa všetky individuálne zhotovované ortopedicko protetické pomôcky, ktoré je možné po konzultácií s odborným lekárom vyhotoviť podľa požiadaviek a zdravotného stavu pacienta.

Naše pracovisko zároveň poskytuje všetky opravy a úpravy individuálnych ortopedicko - protetických pomôcok, ako aj opravy a úpravy sériovo vyrábaných pomôcok.

Veríme, že kvalitou a spoľahlivosťou našich pomôcok získame Váš záujem a staneme sa pomocníkmi vo vašej lekárskej praxi a uspokojíme všetky potreby vašich pacientov. Projektom profesionálnej pomoci, v súlade s Chartou OSN, participuje C.O.P. spol. s.r.o. v Košiciach na vytváraní rovnakých podmienok a príležitosti aj pre pohybovo postihnutých občanov SR.