Centrum Ortopedickej Protetiky

Vložky

Vložky ortopedické individuálne / podpätenky

Kód pomôcky:

I 10007 vložky ortopedické individuálne ..............................................

I 10061 podpätenky ortopedické individuálne .....................................

Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Doplatok pacienta: 3,32 € / pár

Úhrada ZP:

2x ročne pre pacientov do 18 rokov, 1x ročne dospelí

2x ročne pre pacientov do 18 rokov 1x ročne dospelí

Jungová bandើ
TEXTIL - USEŇ
Funkcia
podpora a odľahčenie
priečnej klenby nohy
Indikácia
* priečne plochonožžie
* Mortonova neuralgia
Vložžky ortopedické
STIELKA - USEŇ
Funkcia
podpora priečnej alebo pozd從nej klenby nohy.
Odľahčuje bolestivé miesta plosky
Indikácia
* pozd從ne alebo priečne plochonožžie
Vložžky ortopedické s korekčným prvkom
STIELKA - MULTIFORM
Funkcia
podpora priečnej alebo pozdĺžnej klenby nohy. Odľahčuje bolestivé miesta plosky
Indikácia
* pozdĺžne alebo priečne plochonožie
Podpätenka
STIELKA - MULTIFORM
Funkcia
vyrovnanie rozdielu dĺžky končatiny do výšky 1cm
Indikácia
* skrátená končatina do výšky 1cm
Vložžka ortopedická s korekčnými prvkami
STIELKA - MULTIFORM
Funkcia
podpora a odľahčenie pozdĺžnej a priečnej klenby nohy, usmerňuje postavenie päty pomocou supinačného klinu alebo mäkkého či tuhého stabilizátora, odľahčuje požadované miesta na ploske, zabezpečuje tlmenie nárazov na pätu a plosku pri chôdzi, vyrovnáva menšišie rozdiely v dĺžke končatín. Pri zvýšenej potivosti nôh je vhodný antibakteriálny materiál eliminuje infekty a
zabraňuje množeniu baktérií
Indikácia
* priečne a pozd從ne plochonožie
* valgózne alebo varózne postavenie päty
* pätná ostroha
* rozdiel v dĺžke dolných končatín do 0,5 - 1cm
* vysoko klenutá noha
Vložžky ortopedické korkfantové, korýtkové
STIELKA - MULTIFORM
Funkcia
podpora a odľahčenie pozdĺžnej a priečnej klenby nohy, usmerňuje postavenie päty pomocou supinačného klinu alebo mäkkého či tuhého stabilizátora, odľahčuje požadované miesta na ploske, zabezpečuje tlmenie nárazov na pätu a plosku pri chôdzi, vyrovnáva menšie rozdiely v dĺžke končatín. Pri zvýšenej potivosti nôh je vhodný antibakteriálny materiál eliminuje infekty a
zabraňuje množeniu baktérií
Indikácia
* priečne a pozdĺžne plochonožie
* valgózne alebo varózne postavenie päty
* rozdiel v dĺžke dolných končatín do 0,5 - 1cm
* vysoko klenutá noha
Korekčné prvky na zapracovanie
RÔZNY
Funkcia
Schwartzova podkova s klenbou
Schwartzova podkova
Metotorzálna pelota
Pätné korýtko
Vymekčenie pod pätu
Retrokapitálny mostík
Pozdĺžna klenba

Vložky ortopedické individuálne / špeciálne

Kód pomôcky:

I 10008 vložky ortopedické individuálne, špeciálne...............................

Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Doplatok pacienta: 3,32 € / pár

Úhrada ZP:

2x ročne pre pacientov do 18 rokov, 1x ročne dospelí

 

Vložžky ortopedické karbónové
STIELKA - TEXTIL
Funkcia
podpora a odľahčenie pozd從nej a priečnej klenby nohy. Svojím tvarom usmerňuje postavenie päty, odľahčuje požžadované miesta na ploske, zabezpečuje tlmenie nárazov na pätu. Vhodná pre pacientov so zvýššenou citlivosťou plosky nohy rôznej príčiny. Je vymäkčená diabetickým materiálom s tvarovou pamäťou
Indikácia
* priečne a pozdĺžne plochonožžie
* valgózne alebo varózne postavenie päty
* vysoko klenutá noha
* otlaky a mechanické poškodenia kožného krytu
Vložžky ortopedické s plastovou výstuhou
STIELKA - TEXTIL
Funkcia
podpora pozdĺžnej a priečnej klenby nohy. Odľahčuje bolestivé miesta plosky. Vhodné aj pre pacientov s vyššou hmotnosťou a nadmernou statickou záťažou. Zebezpečuje retencie päty v správnom postavení. Vhodná pre pacientov so zvýšenou citlivosťou plosky nohy rôznej príčiny, s vyššou hnotnosťou a nedmernou statickou záťažou. Je vymäkčená diabedickým meteriálom s
tvarovou pamäťou
Indikácia
* priečne a pozdĺžne plochonožie
* valgózne alebo varózne postavenie päty
* pätná ostroha, otlak
* vysoko klenutá noha
* diabedická noha
* otlaky a mechanické poškodenie kožného krytu
Vložžky ortopedické korýtkové karbónové, trojštvrťové, detské
STIELKA - TEXTIL
Funkcia
podpora pozdĺžnej a priečnej klenby nohy. Korýtko zabezpečuje optimálne udržanie valgóznej alebo varóznej päty v kolmom postavení
Indikácia
* priečne a pozdĺžne plochonožie
* valgózne alebo varózne postavenie päty
Vložky ortopedické s kovovou výstuhou a bočnou oporou
STIELKA - USEŇ
Funkcia
podpora pozdĺžnej a priečnej klenby nohy. Bočná opora slúži na zabezpečenie retencie otimálneho postavenia päty. Odľahčuje bolestivé miesta plosky. Vhodné aj pre pacientov s vyšššou hmotnosťou a nadmernou statickou záťažou
Indikácia
* priečne a pozdĺžne plochonožie
* otlak, M. Haglund
* vysoko klenutá noha
* valgózne alebo varózne postavenie päty
Vložky ortopedické s kovovou výstuhou pre pätné ostrohy
STIELKA - USEŇ
Funkcia
podpora pozdĺžnej a priečnej klenby nohy. Odľahčuje bolestivé miesta plosky, je vybavená otvorom pre pätu v oblasti ostrohy. Vhodné aj pre pacientov s vyššou hmotnosťou a nadmernou statickou záťažou
Indikácia
* priečne a pozdĺžne plochonožie
* pätná ostroha, otlak
* M. Haglund u detí
* vysoko klenutá noha
Vložky ortopedické karbónové, odľahčené
STIELKA - ANTIBAKTERIÁLNY TEXTIL, MULTIFORM 3MM, USEŇ
Funkcia
podpora a odľahčenie pozdĺžnej a priečnej klenby nohy. Vhodné aj pre pacientov so zvýšenou citlivosťou plosky nohy rôznej príčiny, je odľahčená v oblasti metatarzov a päty
Indikácia
* diabetická noha
* otlaky a mechanické poškodenia kožného krytu
* v kombinácii s plochonožím alebo pätnou ostrohou
* pri zvýšenej potivosti nôh vysoko klenutá noha
Vložky ortopedické 3D špeciálne skladané na rôzne využžitie
STIELKA - USEŇ
Funkcia
3D vložky na turistiku
3D vložky na golf
3D vložky na beh
3D vložky na každodenné nosenie
3D vložky na cyklistiku
3D vložky na futbal
3D vložky do korčúľ, lyžiarok a snowboard