Centrum Ortopedickej Protetiky

Protézy

Protézy horných končatín

Kód pomôcky:

I 10051 opakované definitívne vyhotovenie, endoskeletárne ............

I 10052 opakované definitívne vyhotovenie, exoskeletárne ...............

I 10053 špeciálne vyhotovenie ..................................................................

I 10054 pre pacientov do 18 rokov ...........................................................

I 10055 s vonkajším zdrojom energie ......................................................

Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Úhrada ZP:

1 x 5 rokov

1 x 3 roky

po schválení RL 1 x 5 rokov

2 x ročne

po schválení RL 1 x 5 rokov

Protéza ruky silikónová
SILIKÓN
Funkcia
funkčná a kozmetická náhrada straty časti ruky
Indikácia
* amputácia prstov ruky
* amputácia časti ruky
Protéza exoskeletárna predlaketná, leminátová bez objímky pažnej
LAMINÁT
Funkcia
funkčná a kozmetická náhrada straty končatiny v oblasti predlaktia
Indikácia
* amputácia hornej končatiny v oblasti predlaktia, vhodná aj pre krátke kýpte, ak sú dobre kryté mäkkými časťami a lakový kĺb je úplne funkčný
Protéza ruky endoskeletárna, nadlaketná
LAMINÁT
Funkcia
funkčná a kozmetická náhrada straty končatiny v oblasti nadlaktia
Indikácia
* amputácia v nadlakti
Protéza endoskeletárna, po exartikulácii v ramennom kĺbe
LAMINÁT, KOV
Funkcia
funkčná a kozmetická náhrada straty končatiny v oblasti ramenného kĺbu
Indikácia
* exartikulácia v ramennom kĺbe

Protézy dolných končatín

Kód pomôcky:

I 10041 privykacie ........................................................................................

I 10042 I.definitívne vyhotovenie ..............................................................

I 10043 opakované definitívne vyhotovenie, endoskeletárne ............

I 10044 opakované definitívne vyhotovenie, exoskeletárne ...............

I 10045 .peciálne vyhotovenie ..................................................................

I 10046 pre pacientov do 18 rokov ...........................................................

Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Úhrada ZP:

1 kus

1 kus

1 x 5 rokov

1 x 3 roky

po schválení RL 1 x 5 rokov

2 x ročne

Protéza prednožžia silikónová
SILIKÓN
Funkcia
funkčná a kozmetická náhrada straty prstov prípadne prednožia
Indikácia
* amputovaný prst dolnej končatiny
* transmetatarzálna amputácia
* amputácia Lisfranc, Bona Jäger alebo Chopart
Protéza exoskeletárna predkolenná laminátová Chopart
LAMINÁT
Funkcia
funkčná a kozmetická šštítová náhrada straty prstov končatiny v oblasti priehlavku
Indikácia
* stavy po amputácii v oblasti priehlavku
Protéza endoskeletárna predkolenná laminátová bez stehennej objímky
LAMINÁT
Funkcia
funkčná a kozmetická náhrada straty končatiny v oblasti predkolenia
Indikácia
* amputácia v predkolennej oblasti, kýpeť je stredne dlhý, dobre krytý mäkkými časťami, dobre prekrvený a bez citlivých jaziev
Protéza exoskeletárna predkolenná kožžená so stehennou objímkou
KOŽŽA
Funkcia
funkčná a kozmetická náhrada straty končatiny v oblasti predkolenia
Indikácia
* amputačná strata dolnej končatiny v oblasti predkolenia, kde kýpeť je krátky alebo funkčne menej výkonný (svalová atrofia, poruchy obehu)
Predkolenná protéza celokontaktná
LAMINÁT
Funkcia
pri predkolenných amputáciách
Indikácia
* náhrada straty predkolenia a chodidla s možžnosťou použitia rôznych druhov chodidiel a pahýľových objímok
Predkolenná privykacia protéza
LAMINÁT
Funkcia
funkčná a kozmetická náhrada straty končatiny v stehennej oblasti
Indikácia
* amputácia dolnej končatiny v stehennej oblasti, hlavne pre pacientov nižších vekových skupín s výkonným a dobre tvarovaným, nie príliš dlhým kýpom
Protéza stehenná endoskeletárna KISS
LAMINÁT CARBON
Funkcia
funkčná a kozmetická náhrada straty končatiny v stehennej oblasti
Indikácia
* transfemorálna amputácia
Stehenná protéza privykacia
LAMINÁT
Funkcia
po amputáciách v stehne
Indikácia
* nahrádza stratu predkolenia, chodidla, KK a časti stehna
* na nácvik chôdze a stabilizáciu stehenného kýpa
Stehenná protéza s rámovou objímkou
LAMINÁT
Funkcia
stav po amputácií v stehne
Indikácia
* nahrádza stratu predkolenia, chodidla, KK a časti stehna
* možnosť použitia rôznych druhov chodidiel
* vnútorná objímka je flexibilná
* lepšie sa prispôsobuje objemovým zmenám kýpťa
Stehenná protéza
LAMINÁT
Funkcia
po amputácii v stehne
Indikácia
* nahrádza stratu predkolenia, chodidla a kolenného kĺbu
Protéza pre exartikuláciu v bedrovom kĺbe
LAMINÁT
Funkcia
exartikulácia v BK a ultra krátkych stehenných kýpoch
Indikácia
* náhrada straty celej DK a chodidla