Centrum Ortopedickej Protetiky

Ortézy horných končatín

Ortézy horných končatín bandážneho typu

Kód pomôcky:

I 10031 liečebné ................................................................................

I 10033 kompenzačné ......................................................................

Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Úhrada ZP:

Pri zmene zdravotného stavu, 1x ročne

2 x ročne z každého druhu pomôcky

Ortéza zápästia s dlahou
Neoprén
Funkcia
fixácia zápästia s vystužením dlane a
radiokarpálneho kĺbu
Indikácia
* instabilita zápästia
* artróza a artritídy radiokarpálneho kĺbu
* syndróm karpálneho tunela
* tendosynovitída flexorov a extenzorov zápästia
* doliečenie po úrazoch a operácií zápästia
Ortéza zápästia a palca
Gumotextil
Funkcia
fixácia zápästia dlahou na palmárnej strane a stabilizácia palca dlahou v 200 uhle
Indikácia
* pooperačné a poúrazové stavy
Ortéza na zápästie a dlaň s dlahami
Elastický úplet
Funkcia
stabilizácia zápästného kĺbu, dlane a distálneho predlaktia dlahou na volárnej strane
Indikácia
* instabilita zápästia
* zápaly a preťaženia šliach
* artróza a artritída zápästného kĺbu
* syndróm karpálneho tunela
* stavy po zlomeninách zápästia
* stavy po operácii šliach a mäkkých tkanív
* lézia radiálneho nervu
Ortéza zápästia s dlahou
Sohatex
Funkcia
fixácia zápästia s vystužením dlane a
distálneho predlaktia
Indikácia
* instabilita zápästia
* artróza a artritída rádiokarpálneho kĺbu
* syndróm karpálneho tunela
* tendosynovitída flexorov a extenzorov zápästia
* doliečovanie po úrazoch a operácii zápästia
Ortéza predlaktia, stabilizačná
SOHATEX
Funkcia
stabilizácia predlaktia kompresiou
Indikácia
* poúrazové stavy hlavne mäkkých šštruktúr predlaktia parc. ruptúry svalov, distorzie, kontúzie
* zápaly ššliach predlaktia - tendopatie, tendinitídy
* resorbcia hematómu, edému
* tlmenie bolesti
Ortéza na zápästie, dlaň a prsty
LAMINO - TEXTIL
Funkcia
fixácia prstov, zápästia a distálneho predlaktia
Indikácia
* stabilizácia po úrazoch a operácií mäkkých šštruktúr
* doliečovanie zlomenín distálneho predlaktia, zápästia a záprstných kĺbov
Ortéza lakťa s dvojosími dlahami
NEOPRÉN
Funkcia
spevnenie lakťového kĺbu a obmedzenie nefyziologického pohybu bočnými dlahami
Indikácia
* konzervatívna liečba po úrazoch lakťového kĺbu
* doliečovanie stavov po luxáciách, subluxáciách, po zlomeninách hlavičky rádia
* po operáciách lakťového kĺbu s následnou rehabilitáciou
* instabilita lakťového kĺbu
* artróza a artitída
Ortéza lakťa s dvojosími dlahami
SOHATEX
Funkcia
spevnenie lakťového kĺbu a obmedzenie nefyziologického pohybu bočnými dlahami
Indikácia
* konzervatívna liečba po úrazoch lakťového kĺbu
* doliečovanie stavov po luxáciách, subluxáciách, po zlomeninách hlavičky rádia
* po operáciách lakťového kĺbu s následnou rehabilitáciou
* instabilita lakťového kĺbu
* artróza a artitída
Ortéza lakťa, návleková
ANATOMICKY TVAROVANÝ ÚPLET
Funkcia
stabilizácia a zmiernenie bolesti oblasti lakťového kĺbu rovnomernou cirkulárnou kompresiou
Indikácia
* konzervatívna liečba po úrazoch lakťového kĺbu
* funkčná liečba bolestí lakťa pri fyzickej z᝻ažži
Ortéza lakťa epikondylická
SOHATEX
Funkcia
zmiernenie bolestivého drើdenia svalových úponov kompresiou proximálneho predlaktia na radiálnom alebo ulnárnom epikondyle humeru
Indikácia
* konzervatívna liečba radiálnej alebo ulnárnej epikondylitídy
Ortéza klavikulárna
GUMOTEX
Funkcia
konzervatívna liečba ochorení kľúčnej kosti, korekcia ochabnutého držžania a poklesmi ramien
Indikácia
* imobilizácia kľúčnej kosti
* pooperačné a poúrazové stavy fraktúr kľúčnej kosti
Ortéza ramena stabilizačná
SOHATEX, NEOPRÉN
Funkcia
stabilizácia a odľahčenie ramenného kĺbu a kľúčnej kosti, vymedzenie pohybu hornej končatiny
Indikácia
* stavy po luxáciach, subluxáciach ramena
* doliečovanie pri zápaloch
* akútny syndróm manžžety
Ortéza ramena
GUMOTEX
Funkcia
stabilizácia a odľahčenie ramenného kĺbu a kľúčnej kosti, vymedzenie pohybu hornej končatiny
Indikácia
* stavy po luxáciách, subluxáciách ramena
* doliečovanie pri zápaloch
* akútny syndróm manžety
Záves po NCMP
TEXTILNÝ POPRUH
Funkcia
odľahčenie ramenného kĺbu a hornej končatiny, vhodné na krátkodobé nosenie
Indikácia
* NCMP
* dislokácie ramenného kĺbu pri neuromuskulárnej insuficiencii
Ortéza ramena fixačná
TEXTILNÝ POPRUH
Funkcia
odľahčenie a fixácia ramenného kĺbu a hornej končatiny vo vššetkých smeroch, vhodné na krátkodobé nosenie
Indikácia
* poúrazové stavy manžety rotátorov
* akútne bolestivé stavy ramena
* fixácia po úrazoch, zápaloch a preťažženiach ramenného kĺbu
* stavy po zlomeninách lopatky
Bandᾞ Desaultova
LAMINO - TEXTIL
Funkcia
fixácia a odľahčenie celej hornej končatiny v pravouhlom postavení v lakovom kĺbe
Indikácia
* stavy po úrazoch a operáciách ramenného kĺbu
* poranenia mäkkých šštruktúr
* stavy po úrazoch manžžety rotátorov
* nedislokované fraktúry proximálneho humeru
Ortéza ramena, retenčná s abdukciou 10 stupňov
LAMINO - TEXTIL
Funkcia
odľahčenie a udržžanie ramenného kĺbu v 10 stupňovom abdukčnom postavení
Indikácia
* dislokácie ramenného kĺbu
* stavy po zlomeninách a operáciách ramenného kĺbu
Závesná bandើ HK
LAMINO - TEXTIL
Funkcia
odľahčenie hornej končatiny v ramene a v predlaktí
Indikácia
* doliečovanie ramena a ramenného kĺbu predlaktia v pooperačných a poúrazových stavoch
Záves HK fixačný
LAMINO - TEXTIL
Funkcia
fixácia a imobilizácia hornej končatiny v ramene a v predlaktí
Indikácia
* akútne bolestivé stavy ramena
* doliečovanie ramena a ramenného kĺbu v pooperačných a poúrazových stavoch
Návlek
LYCRA
Funkcia
fixácia a imobilizácia hornej končatiny v ramene a v predlaktí
Indikácia
* DMO, akútne bolestivé stavy ramena
* doliečovanie ramena a ramenného kĺbu v pooperačných a poúrazových stavoch

Ortézy horných končatín nebandážneho typu

Kód pomôcky:

l 10032 liečebné ...............................................................................

l 10034 kompenzačné ......................................................................

Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Úhrada ZP:

Pri zmene zdravotného stavu, 1x ročne

2 x ročne z každého druhu pomôcky

Ortéza palca
NTT
Funkcia
znehybnenie koreňového kĺbu palca
Indikácia
* bolestivé, zápalové a degeneratívne ochorenia
* stavy po nedislokovaných, alebo reponovaných zlomeninách
* akútne zápaly šliach
* stavy po distorziách, poškodeniach väzov
Ortéza prsta fixačná
NTT
Funkcia
znehybnenie celého prsta
Indikácia
* fixácia prsta po fraktúrach, podvrtnutiach, pohmoždeninách, alebo zápaloch a poškodeniach kĺbových PIP, alebo DIP
Ortéza na zápästie a dlaň fixačná
NTT
Funkcia
znehybnenie zápästia u chronických ochoreniach
Indikácia
* syndróm karpálneho tunela
* degeneratívne a reumatické postihnutia zápästného kĺbu
* chronické ochorenie ššliach
* odľahčenie pri reumatických ochoreniach
Ortéza na zápästie a dlaň fixačná
VTT
Funkcia
znehybnenie a odľahčenie zápästného kĺbu v požžadovanom postavení
Indikácia
* konzervatívna liečba po úrazoch a operáciách zápästia
* bolestivé a zápalové stavy zápästia, zápaly ššliach
* syndróm karpálneho tunela
Ortéza zápästia fixačná
NTT
Funkcia
znehybnenie II. až V. záprstného a zápästného kĺbu v požžadovanom postavení
Indikácia
* doliečovanie zápästia a predlaktia po úrazoch
* stavy po operáciách kĺbov a ššliach
Ortéza na zápästie a dlaň fixačná 3D
NTT
Funkcia
znehybnenie a odľahčenie zápästného kĺbu v požžadovanom postavení
Indikácia
* konzervatívna liečba po úrazoch a operáciách zápästia
* bolestivé a zápalové stavy zápästia, zápaly ššliach
* syndróm karpálneho tunela
Aktívna ortéza ruky
NTT
Funkcia
dynamická kontinuálna redresia palca alebo prstov do extenzie pomocou ťahov
Indikácia
* spastické kontraktúry flexorov prstov rôznej etiológie
* postraumatické alebo reumatické deformity prstov
Ortéza hornej končatiny polohovacia, antispatická
VTT
Funkcia
retencia optimálneho postavenia kĺbov ruky a zápästia v extenzii
Indikácia
* dynamické flekčné kontraktúry ruky, zápästia a prstov
* stavy po NCMP, periférne parézy
* deviácie ruky a zápästia pri reumatických postihnutiach DMO
Ortéza zápästia fixačná
NTT
Funkcia
fixácia a odľahčenie zápästia a ruky v požžadovanom postavení
Indikácia
* zápaly a preťažženia ššliach zápästia
* luxácia zápästného kĺbu
* reumatické artritídy
* instability a distorzie zápästného kĺbu
* funkčná liečba pooperačných a poúrazových stavov
Ortéza lakťa a predlaktia fixačná 3D
NTT
Funkcia
znehybnenie lakťového a zápästného kĺbu v požžadovanom postavení
Indikácia
* doliečovanie zlomenín lakťa a predlaktia
* stavy po úrazoch a operáciách ššliach
* doliečovanie komplikovaných zlomenín
Ortéza zápästia polohovacia
NTT
Funkcia
fixácia záprstných kostí a zápästia vo funkčnej polohe
Indikácia
* syndróm karpálneho tunela
* postraumatické a postoperačné stavy
* distiorzie v oblasti záprstia
* ochorenie ššliach zápästia
* reumatoidná artritída
Ortéza zápästia fixačná
UFS
Funkcia
fixácia a odľahčenie zápästia a ruky v požžadovanom postavení
Indikácia
* zápaly a preťažženiaš šliach zápästia
* luxácia zápästného kĺbu
* reumatické artritídy
* instability a distorzie zápästného kĺbu
* funkčná liečba pooperačných a poúrazových stavov
Ortéza zápästia skapoidná
UFS
Funkcia
stabilizácia zápästia s fixáciou palca vo funkčnej polohe
Indikácia
* syndróm karpálneho tunela
* distorzie
* odľahčenie pri reumatických ochoreniach
* chronické ochorenia ššliach
* pooperačné a poúrazové stavy
Ortéza hornej končatiny dynamická s rotačným účinkom
ULTRAFLEX, VTT
Funkcia
rotácia v supinačnom resp. pronačnom smere pomocou supronatora
Indikácia
NEURO

* CP Mozgová obrna
* CVA Mozgovo cievne príhody
* MS Skleróza multiplex
* SCI Stavy po poranení miechy
* TBI - Traumatocké mozgové poranenia

ORTHO

* Zlomeniny
* Poranenia mäkkých šštruktúr
* Popáleniny
* Posttraumatické poruchy supinácie a pronácie
Ortéza lakťa s limtovaným rozsahom pohybu
NTT
Funkcia
stabilizácia lakťového kĺbu s nastaviteľným rozsahom pohybu
Indikácia
* pooperačná a poúrazová liečba instability väzov lakťového kĺbu
* luxácia lakťového kĺbu
* protetická starostlivosť zlomeniny mediálneho, alebo laterálneho epikondylu
* pasívna mobilizácia po artróze lakťa
Ortéza lakťa fixačná
UFS
Funkcia
stabilizácia lakťového kĺbu
Indikácia
* pooperačná a poúrazová liečba instability väzov lakťového kĺbu
* luxácia lakťového kĺbu
Ortéza humeru fixačná
NTT
Funkcia
fixácia diafýzy humeru
Indikácia
* funkčné doliečovanie zlomenín humeru podľa Sarmienta
* obrna ramenného svalu
Ortéza ramenná stabilizačná
NTT
Funkcia
stabilizácia humeru
Indikácia
* pseudoartróza humeru
* konzervatívna liečba zlomeniny diafýzy humeru
Ortéza HK dynamická s reguláciou kĺbov
ULTRAFLEX VTT
Funkcia
rovnomerné naťahovanie skrátených šliach v smere extenčnom, alebo flekčnom po úrazoch a operáciách, korigovanie kontraktúr v oblasti horných končatín
Indikácia
* dynamické kontraktúry po úrazoch a neurologických ochoreniach
* liečba spasticity horných končatín NCMP, DMO, skleróza multilplex
* traumatické mozgové poranenia
Ortéza ramena fs abdukaciou 0 - 90
NTT
Funkcia
odľahčenie a udržžanie ramenného kĺbu v 0, 15, 30, 60, 90 stupňovom abdukčnom postavení
Indikácia
* pooperačné a poúrazové stavy vyžžadujúce abdukčné postavenie
* stavy po repozícii luxácií