Centrum Ortopedickej Protetiky

Ortézy trupu

Ortézy trupu, krčnej chrbtice a hlavy bandážneho typu

Kód pomôcky:

l 10011 liečebné ..................................................................................

l 10013 kompenzačné .......................................................................

Predpisujúci lekár : OPR, ORT, CHI, TRA, RHB, NCH

Úhrada ZP:

Pri zmene zdravotného stavu, 1x ročne

2x ročne z každého druhu pomôcky

Goliér extenčný molitanový
MOLITAN
Funkcia
odľahčenie, mierna opora a stabilizácie strednej a hornej krčnej chrbtice s čiastočným zahrievacím efektom. U akútnych stavov je odporúčané krátkodobé nosenie. V prípade nočného používania je možné používať pomôcku dhodobo
Indikácia
* ľahké CC sy
* akútne algické stavy
* reumatické obtiaže
* doliečovanie traumatizmov
* diskopatia
Goliér extenčný latexový
LATEX
Funkcia
stabilizácia, opora a merna fixácia hornej a strednej krčnej chrbtice. U akútnych stavov je odporúčané krátkodobé nosenie. V prípade nočného používania je možnosť používať pomôcku dlhodobo
Indikácia
* bolesti krčnej chrbtice zápalového a degeneratívneho pôvodu
* poúrazové stavy
* morbus Brechtérev
* diskopatia
Bandើ napomínacia
ELASTICKÝ POPRUH
Funkcia
aktívnym drើdením v oblasti ramenného kĺbu napomína k správnemu držžaniu ramien a trupu
Indikácia
* bolesti a funkčné poruchy hornej hrudnej chrbtice
* chybné držžanie tela s predsúvaním ramien
Ortéza trupu napomínacia s dlahami
ELASTICKÝ POPRUH
Funkcia
cirkulárnym ťahom okolo ramien napomána k aktívnemu správnemu držžaniu tela, pôsobí proti hrudnej kyfóze a napomáha reklinovať bruššnú stenu
Indikácia
* guľatý chrbát
* chybné držžanie tela u detí a dospievajúcich
* vertebrogénne algické syndrómy a preťaženie šijových svalov u dospelých
Ortéza trupu hyperextenčná
GUMOTEXTIL
Funkcia
odľahčenie a mierne rebalancovanie Th chrbtice
Indikácia
* poruchy stability trupu
* bolesti z preťaženia svalstva
* bolestivé stavy pri osteoporóze
Korzet driekový vystužžený s dlahami
GUMOTEXTIL
Funkcia
elastická stabilizácia s oporou prednej bruššnej steny zmierňuje preťaženie driekovej chrbtice
Indikácia
* lumbalgia statického pôvodu
* insuficiencia prednej brušnej steny
Korzet driekový vystužžený s dlahami
GUMOTEXTIL
Funkcia
elastická stabilizácia s oporou prednej brušnej steny zmierňuje preťaženie driekovej chrbtice
Indikácia
* lumbalgia statického pôvodu
* insuficiencia prednej brušnej steny
Pás driekový bez dláh
NEOPRÉN
Funkcia
mierna stabilizácia driekovej chrbtice cirkulárnou kompresiou
Indikácia
* stavy po ľahších úrazoch a preťaženiach driekovej chrbtice
* vertebrogénne algické syndrómy mierneho stupňa
* prevencia preťaženia diskov pri fyzickej námahe
Pás driekový s dlahami
GUMOTEXTIL
Funkcia
pružžným tlakom na prednú brušnú stenu podporuje reklináciu driekovej chrbtice
Indikácia
* stavy po ľahších úrazoch mäkkých štruktúr v driekovej oblasti
* počínajúca spondylolistéza
* bolesti dolnej časti chrbta
* instability chrbtice pri hepermobilite
Pár brušno-bedrový s dlahami a gumovým ťahom
GUMOTEXTIL
Funkcia
dorzálnou výstuhou a cielenými dynamickými ťahmi napomáha stabilizácii a napriamovaniu driekovej chrbtice
Indikácia
* akútna a chronická bolesť v driekovej a krížovej oblasti chrbtice rôznej etiológie
* doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov
* spondylolistéza mierneho stupňa
Pás bruššno-driekový, s dlahami a gumovým ťahom
NEOPRÉN
Funkcia
opora, odľahčenie driekovej chrbtice miernou, cirkulátnou kompresiou, zosilnenie cirkulárnej kompresie gumovým ťahom
Indikácia
* statické lumbalgie
* bolesti pri reumatických degeneratívnych ochoreniach
Pás driekovo-krힾový s dlahami a gumvým ťahom
SOHATEX
Funkcia
opora, odľahčenie a stabilizácia driekovej chrbtice s oporou prednej brušnej steny
Indikácia
* akútne bolesti pri degeneratívnych a reumatických ochoreniach bedrovej chrbtice
* bolesti pri diskopatiách
* spondylolistéza
* spondylolýza
Pás abdominálny s dlahami
GUMOTEXTIL
Funkcia
opora odľahčenie a spevnenie prednej brušnej steny
Indikácia
* pred a pooperačné stavy pri herniách prednej bruššnej steny
* bolestivé stavy pri oslabení svalstva brušnej steny
Pás lumbo-sakrálny s textilnou pelotou
GUMOTEXTIL
Funkcia
stabilizácia a odľahčenie driekovej chrbtice pomocou textilnej LS peloty v dolnej a krížovej oblasti
Indikácia
* spondylolistéza
* spondylolýza
* doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov LS chrbtice
* chronické a reumatologické bolesti LS chrbtice
Pás anatomický s gumovým ťahom
ELASTICKÝ GUMOTEXTIL
Funkcia
opora a odľahčenie driekovej chrbtice miernou cirkulárnou kompresiou v kombinácii s gumovým ťahom
Indikácia
* konzervatívna liečba pri verterbralgiach
* degeneratívne a reumatické ochorenia LS chrbtice
* diskopatia
* spondylolistéza
* spondylolýza
* doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov driekovej chrbtice
Pás sakrálno iliakálny
LAMINO - TEXTIL
Funkcia
stabilizácia a odľahčenie panvy a sakroiliakálnych kĺbov
Indikácia
* doliečovanie stavov po zlomeninách panvového prstenca a symfýzy
* instabilita Sl kĺbov na podklade hepermobility
* liečba algických stavov na podklade degeneratívnych zmien Sl kĺbov
Pás lumgo-sakrálny s LS pelotou
SOHATEX
Funkcia
stabilizácia a odľahčenie driekovej chrbtice pomocou silikónovej LS peloty v dolnej a krížovej oblasti
Indikácia
* spondylolist
* spondylolýza
* doliečovanie poúrazových a pooperačných stavov LS chrbtice
* chronické a reumatologické bolesti LS chrbtice
Pás prietržový, pupočný
ELASTICKÝ POPRUH
Funkcia
zábrana progresie pupočnej prietrže umbilikálnou pelotou
Indikácia
* hernia umbilikalis
Pás prietržový, slabinový
GUMOTEXTIL
Funkcia
zábrana prograsie ingulárnej prietrže pomocou peloty a jej retencia in situ
Indikácia
* jednostranná alebo obojstranná slabinová prietrž
Celotelový návlek
LYCRA
Funkcia
Zlepššuje symetriu a napomáha stabilizáciu tela a chrbrice
Indikácia
* DMO
* svalová dystrofia
* raštep chrbtice
* spinálna svalová atrofia
* ššpecifické vývojové poruchy
Suspenzor
GUMOTEXTIL
Funkcia
odľahčuje semenníky pri zápaloch a ššportových aktivitách
Indikácia
* zápalové postihnutia semenníkov
* hydrokéla
* prevencia pri fyzickej námahe a športe

Ortézy trupu, krčnej chrbtice a hlavy nebandážneho typu

Kód pomôcky:

l 10012 liečebné ....................................................

l 10014 kompenzačné ........................................................................

Predpisujúci lekár : OPR, ORT, CHI, TRA, RHB, NCH

Úhrada ZP:

Pri zmene zdravotného stavu, inak x ročne

2x ročne z každého druhu pomôcky

 

Goliér extenčný
VTT
Funkcia
opora a stabilizácia strednej a hornej krčnej chrbtice s oporou brady a možnosťou výškového nastavenia goliera. U akútnych stavov je odporúčané krátkodobé nosenie. V prípade nočného použžívania je možnosť použžívať pomôcku dlhodobo.
Indikácia
* spondylartróza
* diskopatia
Ortéza trupu s hrudnou tlakovou pelotou
KOŽŽA, KOV
Funkcia
redresia prominencie sterna alebo kostosternálneho spojenia u detí
Indikácia
* konzervatívna liečba pectus carinatum
Ortéza trupu napom. aktívna s CT pelotou
VTT
Funkcia
aktívnym drើdením v oblasti ramenného kĺbu napomína k správnemu držžaniu ramien a trupu
Indikácia
* bolesti a funkčné porchy hornej hrudnej chrbtice
* chybné držanie tela s predsúvaním ramien
Korzet šštvorbodový
KOV
Funkcia
stabilizácia a reklácia hrudnej a driekovej chrbtice v sagitálnej rovine (musculus pectorales min. voči symfýze) pri nezaťažiteľnosti v oblasti manubrium sterna s možžnosťou úpravy driekovej chrbtice do reklinácie alebo hypertenzie. Limituje pohyby hornej časti trupu v bočných smeroch
a rotáciách
Indikácia
* funkčná liečba po úrazoch a operáciách hrudnej a driekovej chrbtice
* konzervat. liečba VAS
Korzet trojbodový rámový (vzor Jewet)
KOV
Funkcia
stabilzácia a reklinácia hrudnej a driekovej chrbtice v sagitálnej rovine (manubrium sterna voči symfýze), možnosť úpravy driekovej chrbtice do reklinácie alebo hypertenzie. Limituje pohyby hornej časti trupu v bočných smeroch a rotáciách
Indikácia
* pooperačná a poúrazová stabilizácia hrudných a bedrových stavcov pod Th 10
Korzet korekčný CBW, symetrický
VTT
Funkcia
redresia skoliotického zakrivenia a gibbusu derotačným pôsobením
Indikácia
* skoliotické krivky v rozsahu 20 - 45 Cobba od Th 6 kaudálnej ššie pred ukončením kostného rastu
Korzet podporno - fixačný s barličkami
KOŽENÝ, LÁTKOVÝ
Funkcia
Odľahčovanie a stabilizácia hrudnej a driekovej chrbtice, s možžnosťou výšškovo nastaviteľných barličiek
Indikácia
* znힾenie oporyschopnosti chrbtice rôznej etiológie
* bolestivé stavy hrudno-driekovej chrbtice na podklade degeneratívnych zmien
* odľahčenie chrbtice pri ťažžkých skoliózach u dospelých
ORFIZIPOVÝ KORZET
NTT
Funkcia
fixácia a imobilizácia dolnej hrudnej a driekovej chrbtice, upínací systém je riešený pomocou obojstranného plastového zipsu.
Indikácia
* doliečovanie pri nedislokovaných fraktúrach stavcov
* stavy po operáciách
Ortéza trupu s chrbtovou dlahou SPINOCOP
KOV, LAMINO - TEXTIL
Funkcia
odľahčuje chrbticu a napomáha k aktívnemu napriamovaniu hornej časti trupu, čo prispieva k zvýšeniu stability v stoji a pri chôdzi. Napomáha aktivovať chrbtové svalstvo, pričom neobmedzuje dýchanie.
Indikácia
* fixácia chrbtice v pooperačných a poúrazových stavoch
* osteoporóza úseku hrudnej a driekovej chrbtice
* M. Scheuermann
* liečba algických stavov na podklade degeneratívnych zmien
Korzet plastový BOSTON
VTT
Funkcia
korekcia skoliózy
Indikácia
* pri skoliotických krivkách s vrcholom Th8
* použžíva sa aj na odľahčenie a stabilizáciu traumatických a patologických zlomenín dolnej časti Th
a L chrbtice
Korzet driekovo krힾový s LS pelotou
KOV, LAMINO - TEXTIL
Funkcia
stabilizácia, odľahčenie a podpora driekovo-krížovej časti chrbtice v 3-krokoch:
1. stabilizačná fáza - k efektívnej pooperačnej resp. konzervatívnej liečbe - kompletný korzet
2. aktívna fáza - odňatím VTT pásu zostane elestická časť ortézy trupu s výstuhou a s LS pelotou
3. doliečovacia fáza - odňatím LS peloty sa pokračuje v liečbe podpornou cirkulárnou kompresiou
Indikácia
* po operácii v LS oblasti chrbtice
* pri degeneratívnych a reumatických ochoreniach LS chrbtice
* spondylolistéza, spondylolýza
* po úraze LS oblasti chrbtice
Korzet korekčný Tubingen
VTT
Funkcia
redresia skoliotickho zakrivenia a gibbusu derotačným pôsobením
Indikácia
* skoliotické krivky v rozsahu 20 - 45 Cobba od Th 6 kaudálnej ššie pred ukončením kostného rastu
Vertikalizačný stojan pronačný
KOV
Funkcia
Umožžňuje polohovať dieťa vo vertikálnej polohe a v polohe v predklone
Indikácia
* DMO, spina Bifida, neuromuskulárne ochorenie, stavy po poranení mozgu
Ortéza trupu polohovacia
KOV, LAMINO - TEXTIL
Funkcia
funkcia, opora a odľahčenie trupu a hlavy pacienta, fixácia je zabezpečená popruhmi a vymäkčeným predným dielom
Indikácia
* neurologické (DMO, quadriplégia, hemiplégia)
* svalové postihnutia (myopatia)
* genetické postihnutia
* nešpecifikovaný paralytický syndróm
Stabilizačný korzet krčnej chrbtice
VTT
Funkcia
opora a stabilizácia Th-C chrbtice s oporou brady, a možnosťou výškového nastavenia goliera
Indikácia
* poúrazová a pooperačná stabilizácia
Kraniálna remodelačná ortéza
VTT
Funkcia
korekcia deformít lebky u detí
Indikácia
* plagiocefalie
* symetrická a asymtrická brachycefalia
* skafocefalia
Kraniálna ortéza
VTT
Funkcia
ochrana hlavy
Indikácia
* poúrazové a pooperačné stavy