Centrum Ortopedickej Protetiky

Rehabilitačná ambulancia - cenník

Cenník hradených služieb a výkonov platných pre AMBULANCIU FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

Ceny platia pre výkony na žiadosť pacienta alebo samoplatcu. 

Cenník hradených služieb a výkonov je platný od 06.02.2024.

ODBORNÉ VYŠETRENIE LEKÁROM FBLRCENA
Vstupné rehabilitačné vyšetrenie – diagnostika (30min.)35 €
Kontrolné rehabilitačné vyšetrenie (15min.)15 €
Komplexné rehabilitačné vyšetrenie * (60min.)60 €
Odborná konzultácia ohľadom zdravotného stavu (20min.) 20 €
Prednostné vyšetrenie do 5 pracovných dní20 €

*Komplexné vyšetrenie pacienta: zahŕňa anamnézu, klinické vyšetrenie, popis RTG snímkov, vyšetrenie podoskopom, diagnostický záver, liečebný plán, vypísanie dokumentácie, odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenia laboratórne, prístrojové, odborné, vypísanie žiadaniek, vypísanie receptov alebo poukazov, vypísanie správy, poučenie pacienta, poučenie pacienta, objednanie pacienta, komunikácia so zdravotnou sestrou lekárom telefonicky, sms, emailom, notifikácia o zrušení termínu, zakladaná edukácia sestrou.

 

ŠPECIÁLNE DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ METODIKYCENA
Plantografické vyšetrenie15 €
Manuálna manipulačná terapia, mobilizácie20 €
Kineziotaping (1 lokalita)15 €
Akupunktúra – komplexné vstupné vyšetrenie  aplikácia (60min.) 55 €
Akupunktúra – aplikácia (30min.)25 €
Biodermálne nite – aplikácia (1 ks)6,50 €
Terapia suchou ihlou (1 lokalita)10 €
Ošetrenie aktívnej jazvy20 €
Podanie injekcie intramuskulárne5 €

 

ADMINISTRATÍVNE ÚKONYCENA
Vystavenie lekárskeho nálezu, posudku alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie30 €
Vystavenie lekárskej správy v Anglickom jazyku, 1 strana25 €
Vystavenie posudku o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne20 €
Príplatok za administratívny úkon s vyhotovením na počkanie20 €
Príplatok za administratívny úkon s vyhotovením do 48 hodín15 €
Vystavenie náhradného receptu, iných tlačív a potvrdení pri strate5 €
Vystavenie potvrdení do práce, o úľavách v školstve alebo v práci (napr. oslobodenie 
od telesnej výchovy, 2 sady kníh a pod.)
2 €

 

CENNÍK SLUŽIEB A VÝKONOV NEUHRÁDZANÝCH ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 577/2004, PLATNÝ PRE CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY SPOL. S R.O. OD 1.2.2024

AMBULANCIA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE nemá uzavretý zmluvný vzťah o zdravotnej starostlivosti zo zdravotnými poisťovňami.

© 2024 Centrum ortopedickej protetiky spol. s r. o. Všetky práva vyhradené